Doprava

Autobusova linka

679 PODĚBRADY - VELIM - KOLÍN od 10. 3. 2019 do 14. 12. 2019

679 PODĚBRADY - VELIM - KOLÍN (PDF 1.15 MB)

 

678 PODĚBRADY - CERHENICE - PEČKY od 10. 3. 2019 do 14. 12. 2019

678 PODĚBRADY - CERHENICE - PEČKY (PDF 1.06 MB)

 

270039 (H39) Poděbrady-Cerhenice-Pečky - JÍZDNÍ ŘÁD od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019

AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 270039 (H39) PODĚBRADY-CERHENICE-PEČKY OD 9.12.2018 (PDF 661.84 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zpět
ZPĚT