Rozcestník

Obec Sokoleč

Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 23.5.2024
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Volby do Evropského parlamentu
Původce: Obec Sokoleč

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.5.2024
Zveřejnit do: 13.6.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Svazek obcí Jižní Polabí

SOJP - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.5.2024
Zveřejnit do: 31.5.2024
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Městský úřad Poděbrady

Oznámení Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.5.2024
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Volby do Evropského parlamentu
Původce: Obec Sokoleč

VYROZUMĚNÍ ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, JEJICHŽ ÚČAST NA ŠKOLENÍ JE POVINNÁ, O TERMÍNECH ŠKOLENÍ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 9.5.2024
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Volby do Evropského parlamentu
Původce: Obec Sokoleč

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 7.5.2024
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Svazek obcí Jižní Polabí

SOJP - Rozpočtové opatření č. 1/2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.4.2024
Zveřejnit do: 31.5.2024
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Finanční úřad pro Středočeský kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 25.4.2024
Zveřejnit do: 31.5.2024
Oblast: Oznámení o vyhlášení Obecně závazných vyhlášek
Původce: Obec Sokoleč

Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: Obecně závazná vyhláška obce Sokoleč o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 25.4.2024
Zveřejnit do: 31.5.2024
Oblast: Informace
Původce: Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.4.2024
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Volby do Evropského parlamentu
Původce: Obec Sokoleč

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.2.2024
Zveřejnit do: 28.2.2027
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2024 SDH Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 16.2.2024
Zveřejnit do: 28.2.2027
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 8/2024 SK Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 15.2.2024
Zveřejnit do: 28.2.2027
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2024 TJ Sokol Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 5.2.2024
Zveřejnit do: 28.2.2027
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2024 ČSCH Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 2.2.2024
Zveřejnit do: 28.2.2027
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 4/2024 SK Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 8.1.2024
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Informace
Původce: Obec Sokoleč

Změna kompetencí ČIŽP v zákoně o ochraně přírody a krajiny

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 31.12.2023
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10/2023

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2025 A 2026

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

Mateřská škola Sokoleč - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

Mateřská škola Sokoleč - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2025 - 2027

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2025 - 2027

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

DSO Mikroregion Střední Polabí - schválený rozpočet na rok 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

DSO Mikroregion Střední Polabí - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 14.12.2023
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

SOJP - Schválený rozpočet na rok 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.12.2023
Zveřejnit do: 31.8.2024
Oblast: Informace
Původce: Obec Sokoleč

Oznámení o výši úplaty

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 28.6.2023
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ ZA ROK 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 19.6.2023
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Finanční hospodaření
Původce: Obec Sokoleč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 13.6.2023
Zveřejnit do: 30.6.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOJP ZA ROK 2022

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.3.2023
Zveřejnit do: 31.3.2026
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2023 TJ Sokol Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.3.2023
Zveřejnit do: 31.3.2026
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2023 SDH Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.3.2023
Zveřejnit do: 31.3.2026
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2023 SK Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 30.3.2023
Zveřejnit do: 31.3.2026
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2023 ČSCH Sokoleč

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 23.5.2022
Zveřejnit do: 31.5.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 7/2022 SDH SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.5.2022
Zveřejnit do: 31.5.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2022 ČSCH SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.5.2022
Zveřejnit do: 31.5.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2022 SK SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 17.5.2022
Zveřejnit do: 31.5.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2022 TJ SOKOL SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 4.4.2022
Zveřejnit do: 30.4.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2022 TJ SOKOL SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 31.3.2022
Zveřejnit do: 30.4.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2022 ČSCH SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 24.3.2022
Zveřejnit do: 31.3.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2022 SK SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 20.12.2021
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2023 A 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 1.11.2021
Zveřejnit do: 30.11.2024
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2021 SK SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 18.12.2020
Zveřejnit do: 31.12.2024
Oblast: Ostatní informace
Původce: Obec Sokoleč

SOJP - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021 - 2024

Připojené dokumenty:
Značka:
Zveřejnit od: 7.2.2018
Zveřejnit do: 31.12.2025
Oblast: Dokumenty a smlouvy
Původce: Obec Sokoleč

SMLOUVA O DÍLO - REKONSTRUKCE KAPLIČKY A MÍSTA PASIVNÍHO ODPOČINKU V OBCI SOKOLEČ

Připojené dokumenty:
ODEBÍRAT NOVINKY

Kontakt

Obec Sokoleč
Kolínská 424
290 01 Sokoleč

Tel.: 325 654 984, 325 654 675
Starosta: 733 142 244
podatelna@sokolec.cz 
 

Doprava

di

jr

mb

Odkazy

Mobilní rozhlas

Vyrobeno s v Origine

16. 5. 2024 13:58

50.100062323218964 15.109032976501615 14 Nahoru