Rozcestník

Velikost textu


Poplatek ze psů

Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Sokoleč č. 3/2019 o místním poplatku ze psů sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa     200 Kč 
                                                           

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     200 Kč                  

Splatnost poplatku ze psů je nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku na obecním úřadu do pokladny nebo na účet OÚ č.10122191/0100, variabilní symbol číslo popisné.


Poplatek za odpad
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Sokoleč č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je sazba poplatku za odpad stanovena:

a) fyzická osoba přihlášená v obci     600 Kč
 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba     600 Kč


Splatnost poplatku za odpad je nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku na obecním úřadu do pokladny nebo na účet OÚ č.10122191/0100, variabilní symbol číslo popisné.
 

facebook

Kontakt

Obec Sokoleč
Poděbradská 51
290 01 Sokoleč

    325 654 984     

          325 654 675

starosta: 733 142 244
      
     podatelna@sokolec.cz
 
Sokoleč na mapě

Úřední hodiny

PO 8-12 a 13-17 hod.

ST  8-12 a 13-17 hod.

Žádáme občany, aby zvážili naléhavost vyřízení úřední záležitosti, případně odložení osobní návštěvy úřadu.

Pro komunikaci přednostně využijte telefonické a emailové spojení.

Novinky na email

Chcete dostávat pravidlné informace o obci?

Přihlásit odběr