Rozcestník

Obec Sokoleč

Povinné informace dle zákona

1. Název

Obec Sokoleč
Kolínská 424
Sokoleč
290 01 Poděbrady

 


 

2. Důvod a způsob založení

Obec Sokoleč byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složky obce


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Sokoleč
Kolínská 424
Sokoleč
290 01 Poděbrady

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Sokoleč
Kolínská 424
Sokoleč
290 01 Poděbrady

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  

 8-12 - 13-17 hod.

Středa

Čtvrtek

 

 8-12 - 13-17 hod.

 8-12 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

tel.:  +420 325 654 675
 

4.5 Adresa internetové stránky

www.sokolec.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Sokoleč
Kolínská 424
Sokoleč
290 01 Poděbrady

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@sokolec.cz

 

4.8 Datová schránka

5iuavhc
 

4.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

dpo.gdpr@seznam.cz

 


 

 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu)

 KB Nymburk 10122191/0100

 ČNB Praha 94-1314191/0710

 ČSOB 298383314/0300

 


 

6. Identifikační číslo (IČO)

00239771


 

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 obec nemá přiděleno

 


 

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád

Jednací řád ZO Sokoleč (PDF 2.61 MB)

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2023 (PDF 273.42 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2025 A 2026 (PDF 169.45 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2024 (PDF 332.05 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2023 (PDF 279.57 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2023 (PDF 287.93 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2023 (PDF 258.4 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2023 (PDF 304.88 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2023 (PDF 273.37 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2023 (PDF 260.66 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2023 (PDF 266.01 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2023 (PDF 213.08 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2023 (PDF 695.03 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2022 (PDF 911.69 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2022 (PDF 687.99 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 (PDF 329.93 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2024 A 2025 (PDF 161.42 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č .9-2022 (PDF 590.04 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2022 (PDF 77.38 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2022 (PDF 843.25 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2022 (PDF 558.02 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2022 (PDF 263.6 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2022 (PDF 581.9 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2022 (PDF 573.98 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2022 (PDF 681.9 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2022 (PDF 855.96 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13-2021 (PDF 1.41 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12-2021 (PDF 0.95 MB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2022 (PDF 467.81 kB)

SCVHÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2023 A 2024 (PDF 243.94 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2021 (PDF 615.71 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.10-2021 (PDF 766.63 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2021 (PDF 659.5 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2021 (PDF 0.96 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2021 (PDF 552.94 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2021 (PDF 557.09 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2021 (PDF 284.83 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2021 (PDF 691.61 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2021 (PDF 531.98 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2021 (PDF 390.02 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2021 (PDF 816.8 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12-2020 (PDF 320.11 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2020 (PDF 1.35 MB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2022 A 2023 (PDF 411.54 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 (PDF 2.03 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2020 (PDF 119.31 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2020 (PDF 686.45 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2020 (PDF 1.44 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2020 (PDF 1.3 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2020 (PDF 1.1 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2020 (PDF 1.55 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2020 (PDF 1.58 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2020 (PDF 102.39 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2020 (PDF 112.08 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2020 (PDF 83.11 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.12-2019 (PDF 3.06 MB)

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2021 A 2022 (PDF 420.98 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 (PDF 1.22 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2019 (PDF 87.04 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2019 (PDF 83.98 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2019 (PDF 1.03 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2019 (PDF 1.17 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2019 (PDF 641.13 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2019 (PDF 622.08 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2019 (PDF 45.43 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2019 (PDF 688.61 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2019 (PDF 281.72 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2019 (PDF 40.56 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2019 (PDF 396.09 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2018 (PDF 656.05 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 (PDF 5.83 MB)

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2020 A 2021 (PDF 420.49 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2018 (PDF 404.68 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2018 (PDF 500.02 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2018 (PDF 405.18 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2018 (PDF 439.68 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2018 (PDF 418.39 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4-2018 (PDF 212.16 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2018 (PDF 413.88 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2018 (PDF 0.94 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1-2018 (PDF 399.54 kB)

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2019 A 2020 (PDF 372.08 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 (PDF 5.79 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12-2017 (PDF 1.09 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2017 (PDF 446.32 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2017 (PDF 376.18 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2017 (PDF 432.15 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2017 (PDF 19.95 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2017 (PDF 468.8 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2017 (PDF 515.96 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2017 (PDF 378.6 kB)

Rozpočtové opatření č. 4-2017 (PDF 595.09 kB)

Rozpočtové opatření č. 3-2017 (PDF 373.76 kB)

Rozpočtové opatření č. 2-2017 (PDF 519.34 kB)

Rozpočtové opatření č. 1-2017 (PDF 352.87 kB)

Schválený rozpočet obce na rok 2017 (PDF 1.79 MB)

VÝDAJE schválený rozpočet 2017 - POLOŽKY (PDF 4.45 MB)

PŘÍJMY schválený rozpočet 2017 položky (PDF 406.2 kB)

Rozpočtový výhed na roky 2018 a 2019 (PDF 397.63 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE SOKOLEČ NA ROKY 2017 a 2018 (PDF 386.95 kB)

Schválený rozpočet obce na rok 2016 (PDF 1.5 MB)

Rozpočet obce na rok 2015 (PDF 4.48 MB)

Rozpočet obce na rok 2014 (PDF 4.05 MB)

Závěrečný účet obce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2022 (PDF 5.07 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2021 (PDF 10.69 MB)

ZÁVĚREČNÝ_ÚČET OBCE SOKOEČ ZA ROK_2020 (PDF 21.43 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2019 (PDF 3.79 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2018 (PDF 3.99 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2017 (PDF 2.65 MB)

Závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2016 (PDF 3.66 MB)

Závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2015 (PDF 3.15 MB)

závěrečný účet obce za rok 2014 (PDF 4.79 MB)

závěrečný účet obce za rok 2013 (PDF 5.29 MB)

Kontrola hospodaření obce

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2022 (PDF 273.35 kB)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2021 (PDF 4.01 MB)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2020 (PDF 3.93 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sokoleč za rok 2019 (PDF 3.9 MB)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018 (PDF 5.9 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SOKOLEČ za rok 2017 (PDF 6.71 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SOKOLEČ za rok 2016 (PDF 6.57 MB)

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (PDF 5.9 MB)

zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014 (PDF 3.9 MB)

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (PDF 5.28 MB)

Inventarizace majetku obce

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019 (PDF 5.53 MB)

 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018 (PDF 9.8 MB)

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017 (PDF 8.42 MB)

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016 (PDF 7.32 MB)

Inventarizační zpráva rok 2015 (PDF 6.32 MB)

inventarizační zpráva za rok 2014 (PDF 2.26 MB)

Inventarizační zpráva za rok 2013 (PDF 1.4 MB)


 

 

9. Žádat o informace lze:


osobně v úředních dnech a hodinách.
telefonicky na čísle: +420 325 654 675
není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
formulář písemné žádosti můžete doručit:

 • elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@sokolec.cz
 • elektronickou podatelnou: datová schránka 5iuavhc
 • poštou na adresu: 

                              Obecní úřad Sokoleč
                              Kolínská 424 
                              290 01 Sokoleč 

 


Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

 


 

 

10. Příjem podání a podnětů

10.1 místo a způsob podání a podnětů

osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
telefonicky na čísle: +420 325 654 675
elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@sokolec.cz
elektronickou podatelnou: datová schránka 5iuavhc
poštou na adresu:

                           Obecní úřad Sokoleč
                           Kolínská 424
                           290 01 Sokoleč

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

osobním podáním na adrese:

                           Obecní úřad Sokoleč 
                           Kolínská 424
                           290 01 Sokoleč

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. 

Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).10.3 Formuláře

obec nemá
 

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz
 

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

Nařízení

Nařízení

Vnitřní předpis

Vnitřní předpis

Řády

Řády12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 4,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 8,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

- 1 strana formátu A3

 40,- Kč

 80,-Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks kopírování CD

 100,- Kč

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 150,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.


12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

obec nemá
 

13.2. Výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
 


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 (PDF 648.39 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 (PDF 577.72 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2016 (PDF 580.29 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017 (PDF 585.25 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2018 (PDF 550.51 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2019 (PDF 558.6 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2020 (PDF 555.66 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2021 (PDF 376.93 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2022 (PDF 220.62 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2023 (PDF 218.94 kB)

 

Statistika o vyřizovaných žádostech:

žádost o poskytnutí informace 2014 (PDF 659.36 kB)

žádost o poskytnutí informace 2015 (PDF 771.94 kB)

žádost o poskytnutí informace 2016 - 1(PDF 806.82 kB)

žádost o poskytnutí informace 2016 - 2(PDF 429.14 kB)

žádost o poskytnutí informace 1-2017 (PDF 386.71 kB)

Žádost o poskytnutí informace 2-2017 (PDF 439 kB)

Žádost o poskytnutí informace 3-2017 (PDF 836.14 kB)

Žádost o poskytnutí informace 4-2017 (PDF 1 MB)

Žádost o poskytnutí informace 5-2017 (PDF 422.43 kB)

Žádost o poskytnutí informace 6-2017 (PDF 356.18 kB)

Žádost o poskytnutí informace 7-2017 (PDF 345.29 kB)

Žádost o poskytnutí informace 8-2017 (PDF 439.29 kB)

Žádost o poskytnutí informace 1-2018 (PDF 641.73 kB)

Žádost o poskytnutí informace 1-2019 (PDF 366.89 kB)

Žádost o poskytnutí informace 2-2019 (PDF 822.44 kB)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE č. 1-2021 (PDF 391.97 kB)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE č.1 - 2022 (PDF 349.51 kB)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE č. 2 - 2022 (PDF 117.26 kB)

Žádost o poskytnutí informace č. 1-2023 (PDF 116.42 kB)

Žádost o poskytnutí informace č. 2-2023 (PDF 106.74 kB)

Žádost o poskytnutí informací č. 3-2023 (PDF 121.68 kB)

 

 


 

 

Další informace

 

A) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

žádost o poskytnutí informace 2014 (PDF 659.36 kB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 

C) Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

D) Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office 2008.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu

 Název IS Definice IS
 WinESS  Spisová služba
 WinEOB  Evidence obyvatel
 WinPAM  Práce a mzdy
 WinPOP  Poplatky a daně
 WinUCR  Účetnictví a rozpočet


Prohlášení
Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

ODEBÍRAT NOVINKY

Kontakt

Obec Sokoleč
Kolínská 424
290 01 Sokoleč

Tel.: 325 654 984, 325 654 675
Starosta: 733 142 244
podatelna@sokolec.cz 
 

Doprava

di

jr

mb

Odkazy

Mobilní rozhlas

Vyrobeno s v Origine

16. 5. 2024 13:58

50.100062323218964 15.109032976501615 14 Nahoru