Rozcestník

Obec Sokoleč

Záměry a veřejné zakázky

ZÁMĚR PRODAT ČÁST POZEMKU p. č. 902-13 díl b (PDF 203.65 kB)

ZÁMĚR PRODAT ČÁST POZEMKU p. č. 917-4 (PDF 204.8 kB)

NÁKRES ČÁSTI POZEMKU p. č. 917-4 URČENÉHO K PRODEJI (PDF 149.99 kB)

ZÁMĚR NA PRONÁJEM ČTYŘ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR NA ADRESE VÝCHODNÍ 282, SOKOLEČ (PDF 230.86 kB)

ZÁMĚR PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU p. č. 916-90 (PDF 136.54 kB)

NÁKRES ČÁSTI POZEMKU p. č. 916-90 (PDF 223.37 kB)

ZÁMĚR PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU p. č. 902-1 (PDF 136.68 kB)

NÁKRES ČÁSTI POZEMKU p. č. 902-1 (PDF 163.33 kB)

ZÁMĚR PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU p. č. 48-27 (PDF 136.31 kB)

NÁKRES ČÁSTI POZEMKU p. č. 48-27 (PDF 183.75 kB)

ZÁMĚR VÝPŮJČIT MAJETEK na adrese č. p. 51 (PDF 140.67 kB)

Záměr SK bezúplatně převést pozemky v k.ú. Sokoleč (PDF 119.56 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V CENTRU SÍDLA SOKOLEČ-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST (PDF 160.15 kB)

ZÁMĚR PRODAT ČÁSTI POZEMKU p. č. 48-27 díl a + díl b (PDF 109.35 kB)

NÁKRES ČÁSTÍ POZEMKU URČENÝCH K PRODEJI p. č. 48-27 díl a + díl b (PDF 194.99 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY- VYBUDOVÁNÍ MÍSTA PRO PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V OBCI SOKOLEČ-DODÁVKA VYBAVENÍ (PDF 501.35 kB)

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU p. č. 1004 (PDF 107.1 kB)

ZÁMĚR VÝPŮJČIT ČÁST POZEMKU p. č. 58-1 (PDF 495.37 kB)

ZÁMĚR VÝPŮJČIT ČÁST POZEMKU p.č. 48-34 (PDF 0.91 MB)

ZÁMĚR PRODAT ČÁST POZEMKU 461-9 díl a (PDF 675.48 kB)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - NÁDOBY NA BIOODPAD (PDF 1.4 MB)

ZÁMĚR PRODAT ČÁST POZEMKU p.č. 21-1 (PDF 744.54 kB)

ZÁMĚR PRODAT ČÁST POZEMKU p.č. 21-1 díl a (PDF 713.86 kB)

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU (PDF 140.02 kB)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLAST (PDF 548.93 kB)

ZÁMĚR VÝPŮJČIT MAJETEK (PDF 447.89 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU EKOMOBILITA V SOKOLČI (PDF 423.05 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY -REKONSTRUKCE HAVARINÍHO STAVU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ,JÍDELNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZŠ SOKOLEČ (PDF 2.39 MB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU SOKOLEČ, VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ (PDF 458.77 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY POSKYTNUTÍ BANKOVNÍHO ÚVĚRU NA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE (PDF 508.55 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI SOKOLEČ (PDF 245.92 kB)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, výzva k podání nabídky SOKOLEČ-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL (PDF 435.83 kB)

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ - DODÁVKA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ (PDF 451.25 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ - DODÁVKA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ (PDF 543.78 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU OBECNÍ DŮM - NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ (PDF 539.85 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOKOLEČ (PDF 1.95 MB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA PRO AKCI OBECNÍ DŮM, NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ (PDF 513.35 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ (PDF 5.54 MB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ZŠ SOKOLEČ (PDF 1.73 MB)

Záměr darovat pozemek p. č. st. 335 (PDF 400.84 kB)

Záměr prodat pozemek st. 335 (PDF 405.97 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBNOVA ZELENĚ V OBCI SOKOLEČ (PDF 2.05 MB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝSADBA ZELENĚ PODÉL POLNÍCH CEST U OBCE SOKOLEČ (PDF 1.38 MB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, k. ú. SOKOLEČ (PDF 4.16 MB)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - INSTALACE OTOPNÉ SOUSTAVY PRO ZŠ a MŠ Sokoleč (PDF 445 kB)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - INSTALACE NOVÉHO ZDROJE TEPLA, TEPELNÝCH ČERPADEL (vzduch-voda) PRO ZŠ a MŠ Sokoleč (PDF 447.83 kB)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - REKONSTRUKCE KAPLIČKY A MÍSTA PASIVNÍHO ODPOČINKU V OBCI SOKOLEČ (PDF 3.88 MB)

Záměr pronajmout část pozemku 56-3 (PDF 917.34 kB)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ a MŠ letce Františka Nováka Sokoleč (PDF 446.6 kB)

záměr prodeje pozemků (PDF 436.39 kB)

záměr prodeje pozemků (PDF 710.73 kB)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BEZPEČNĚ DO ŠKOLY-VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY A CHODNÍKŮ V OBCI SOKOLEČ (PDF 1.83 MB)

Záměr prodat část pozemku (PDF 684.15 kB)

Záměr směnit část pozemku (PDF 1.41 MB)

Záměr prodeje pozemků (PDF 700.74 kB)

záměr pronájmu nebytových prostor (PDF 442.15 kB)

záměr prodeje 461-3 (PDF 698.25 kB)

záměr prodeje pozemku (PDF 447.16 kB)

záměr prodeje pozemku (PDF 468.66 kB)

Záměr prodeje pozemků (PDF 849.07 kB)

 

ODEBÍRAT NOVINKY

Kontakt

Obec Sokoleč
Kolínská 424
290 01 Sokoleč

Tel.: 325 654 984, 325 654 675
Starosta: 733 142 244
podatelna@sokolec.cz 
 

Doprava

di

jr

mb

Odkazy

Mobilní rozhlas

Vyrobeno s v Origine

8. 7. 2024 08:36

50.100062323218964 15.109032976501615 14 Nahoru